فهرست جدید موضوعات کار تحقیقی رشته حقوق سال 1397

فهرست جدید کار تحقیقی حقوق، توسط خانم مهدیه رضایی در شهریور ماه ۱۳۹۷ تهیه و ارائه شده است

موضوعات کار تحقیقی رشته حقوق در نیمه دوم سال ۱۳۹۷

فهرست جدید موضوعات کار تحقیقی رشته حقوق

موضوعات کار تحقیقی رشته حقوق

 •  حقوق خصوصی و مدنی

 1.  توکیل ناپذیری ادله اثبات دعوی در حقوق خصوصی ایران
 2.  مسئولیت تضامنی در حقوق ایران
 3.  دعوای تصرف عدوانی در آیین دادرسی مدنی
 4.  آثار و احکام اموال مشاع در فقه و حقوق
 5.  ماهیت تعهدات ابتدایی در فقه و حقوق
 6.  نقش علم وقصد درقتل های بافعل نوعا کشنده
 7.  سرایت جنایت در اثر تقصیر زیان دیده
 8. سوء نیت خاص در حقوق کیفری ایران
 9. موارد فسخ نکاح با تاکید بر رویه قضایی
 10.  ادله تجویز ازدواج مجدد با تاکید بر رویه قضایی
 11.  احکام و آثار خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در فقه و حقوق با تاکید بر رویه قضایی
 12.  قصد تبعی در فقه و حقوق جزا
 13.  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات
 14.  مصونیت کیفری در حقوق جزای ایران وحقوق بین الملل
 15.  جرایم علیه امنیت ملی و عمومی -تعزیرات در فقه امامیه و حقوق جزای ایران
 16. بررسی  تاثیرات  و تبعات حقوقی اصلاح قانون بیمه نامه مسئولیت مدنی شخص ثالث وسائط نقلیه  موتوری زمینی  بر جامعه (۱۳۹۷/۰۶/۲۶)
 17. شرط ثبات و انواع آن در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی (۱۳۹۷/۰۶/۲۶)
 18. رجوع در طلاق رجعی (۱۳۹۷/۰۶/۲۷)
 19. آزادی تشکل  واجتماعات و محدودیت های آن در اندیشه اسلامی
 20. مسئولیت مدنی عاقله
 •  حقوق عمومی

 1. بررسی موارد تقابل آزادی های عمومی با امنیت کشور و راهکار برون رفت از آن
 2. بررسی جنبه های حقوقی مدیریت اموال عمومی
 3. مسئولیت مدنی دولت در خسارات ناشی از اقدامات تروریستی
 4. مسئولیت دولت در مقابل خسارات دریایی
 5. بررسی موارد تقابل آزادی های عمومی با امنیت کشور و راهکار برون رفت از آن
 6. ارتباط خصوصی سازی و حق دسترسی شهروندان به خدمات عمومی
 7. بررسی جنبه های حقوقی مدیریت اموال عمومی
 8. مسئولیت مدنی دولت در خسارات ناشی از اقدامات تروریستی
 9. مسئولیت دولت در مقابل خسارات دریایی
 10. ارتباط خصوصی سازی و حق دسترسی شهروندان به خدمات عمومی (۱۳۹۷/۰۶/۲۶)
 11. بررسی آیین دادرسی رسیدگی به جرائم پزشکان (۱۳۹۷/۰۸/۰۲)
 12. تحقیق حقوق اداری(۱۳۹۷٫۰۸٫۰۶)
 • رویه قضایی

 1. مسئولیت ضامن در اسناد تجاری (برات، سفته، چک) با تاکید بر رویه قضایی
 2. موارد فسخ نکاح با تاکید بر رویه قضایی
 3. ادله تجویز ازدواج مجدد با تاکید بر رویه قضایی
 4. احکام و آثار خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در فقه و حقوق با تاکید بر رویه قضایی
 5. رفع تصرف در املاک بدون سندرسمى (۱۳۹۷/۰۸/۰۳)

 

 فقه و کلام

 1. مکان های برزخی و دنیوی
 2. مقایسه مفهوم زمان در عوالم سه گانه دنیا، برزخ و آخرت
 3. اهانت به قرآن و راه‌های مواجهه با آن
 4. اهمیت نیت از دیدگاه قرآن و حدیث
 5. بازتاب اعمال در دنیا و آخرت از دیدگاه قرآن
 6. بدأ در آیات و روایات
 7. بدعت در قرآن و حدیث نزد فریقین با تأکید بر مصادیق رایج آن
 8. ارتباط فقه و کلام

 حقوق جزا

 1. ترک درمان از سوی مجنی علیه
 2. مسئولیت کیفری جرم ترک فعل
 3. بررسی حقوقی تقصیر بزه دیده در ارتکاب جرم
 4. ماهیت و آثار سرایت جنایت در اثر تقصیر مجنی علیه
 5. احکام جزایی جرم اسناد هویت در حقوق ایران
 6. قصد تبعی در فقه و حقوق جزا
 7. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات جدید
 8. مصونیت کیفری در حقوق جزای ایران وحقوق بین الملل
 9. توهین یا افترا یا نشر اکاذیب یا ساب النبی
 10. اثار و احکام خودکشی از دیدگاه فقه و حقوق جزا

 

حقوق تجاری و مالی

 1. مبارزه با فساد اقتصادی در ایران و مقایسه با کنوانسیون های مریدا و ۲۰۰۷
 2. تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو
 3. چگونگی احقاق حقوق اقتصادی در ایران و حقوق بین المللی
 4. نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری
 5. مرور زمان در دعاوی تجاری
 6. مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی
 7. فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰
 8. چگونگی انتقال اسناد تجاری درقانون تجارت
 9. قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی
 10. تاثیر قوه قاهره برقراردادهای تجاری
 11. چگونگی حل و فصل اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین المللی

 

حقوق بین الملل

 1. موارد رافع مسئولیت قراردادی درتجارت بین الملل
 2. شیوه جبران خسارت در تجارت بین الملل
 3. نظریه مسئولیت حمایت از دیدگاه حقوق بین¬الملل
 4. داوری در معاملات دولتی در حقوق بین الملل
 5. تأثیر قوّه قاهره بر حمل و نقل دریایی و شیوه جبران خسارت در آن
 6. بررسی صلح بین الملل
 7. نیل به صلح جهانی از طریق قوانین بین الملل
 8. حقوق اجتماعی در نظام حقوق بین الملل
 9. تأثیرسازمان های بین المللی غیرحکومتی در صلح جهانی
 10. نقش سازمانهای بین المللی درقانون سازی
 11. نقش یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین¬المللی
 12. مخاصمات دریایی و هوایی در حقوق بین الملل
 13. مخاصمات مسلحانه در حقوق بین الملل
 14. نیل به صلح جهانی از طریق قوانین بین الملل
 15. حقوق اجتماعی در نظام حقوق بین الملل
 16. تأثیرسازمان های بین المللی غیرحکومتی در صلح جهانی
 17. حقوق کودکان در مخاصمات بین المللی
 18. مسئولیت مدنی دولت ها در مخاصمات بین المللی
 19. قواعد حاکم بر دادرسی به مخاصمات بین المللی
 20. مرجع داوری در مخاصمات بین الملل
 21. حقوق غیر نظامیان در خصومات بین الملل
 22. خلع صلاح و توسعه پایدار (۱۳۹۷/۰۶/۲۰)
 23. اشتغال مولد
 24. صلاحیت سرزمینی دیوان کیفری بین المللی با تاکید بر وضعیت فلسطین و میانمار (۱۳۹۷/۰۶/۲۵)
 25. حقوق بشردوستانه و بازی های رایانه ای (۱۳۹۷/۰۶/۲۶)
 26. تعهدات دولتها در مقابله با نرم افزارهاى آسیب زا (۱۳۹۷/۰۶/۲۶)
 27. اجرای کنوانسیون پیشگیری و سرکوب جنایت نسل کشی اختلاف میان کرواسی و صربستان سال ۲۰۰۸ (۱۳۹۷/۰۶/۲۷)
 28. نگرش کشورهای مالزی و انذونزی درمورد تابعیت مضاعف
 29. هدف دوم توسعه پایدار (پایان دادن ب گرسنگی،دستیابی به امنیت غذایی،بهبود تغذیه و توسعه کشاورزی )
 30. خروج کشورها از اساسنامه دیوان یین المللی کیفری(با تاکید بر خروج کشورهای افریقایی)
 31. اجرای کنوانسیون پیشگیری و سرکوب جنایت نسل کشی اختلاف میان کرواسی و صربستان سال ۲۰۰۸
 32. امکان سنجی بررسی روابط بین ایران و آمریکا از سال ۲۰۰۱ تا کنون
 33. نقش سازمان بین الملل دریایی(IMO)-  در خصوص حفاظت از محیط زیست با توجه به مقررات پروتکل ها و موافقت نامه های جدید و رویکرد های جدید سازمان بین المللی دریایی  (۱۳۹۷/۰۸/۰۵)
 34.  تحلیل پایداری بلند مدت فعالیت های فضایی از منظر توسعه پایدار (۱۳۹۷٫۰۸٫۰۶)
 • کار تحقیقی ۱ رشته حقوق
 1. مسئولیت بین المللی سازمانهای بین المللی
 2. آسیب شناسی قوانین و مقررات کنونی در ارتباط با طلاق با توجه به سبک زندگی ایرانی و اسلامی
 3. اجرت المثل در طلاق
 4. بررسی جنبه های حقوقی ثبت الکترونیکی و جرم جعل اسناد الکترونیکی با تاکید بر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (۱۳۹۷/۰۶/۲۶)
 5. پیمان آتلانتیک شمالی ناتو (۱۳۹۷/۰۶/۲۷)
 6. اعدام در ایران و لیبی
 7. وظایف بازرس در شرکتهای سهامی
 8. جایگاه عقل در تقنین (۱۳۹۷/۰۹/۱۳)
 9. ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و سیر تحول آن از تصویب تا کنون (۱۳۹۷/۰۹/۲۹)
 10. مسئول پرداخت دیه در حوادث ورزشی (۱۳۹۷/۰۹/۲۹)

 

 • کار تحقیقی ۲ رشته حقوق
 1. حقوق محیط زیست در ایران و عرصه بین المللی
 2.  حقوق ثبت اسناد و املاک
 3. حجیت فیلم،صورت،عکس در امور کیفری (۱۳۹۷/۰۸/۰۶)
 4. حقوق اداری کشور مصر (۱۳۹۷/۰۸/۲۰)
 5. تحلیل پایداری بلند مدت فعالیت های فضایی از منظر توسعه پایدار (۱۳۹۷/۰۸/۲۱)
 6. بررسی تفاورت قانونی اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد طبق قانون مجازات اسلامی جدید (۱۳۹۷/۰۹/۲۷)

 

 • پروپزوال( طرح تحقیق)، پلن دقیق
 1. ارزیابی مقررات طلاق در حقوق موضوعه ایران (۱۳۹۷/۰۷/۲۹)

 

 • مقاله کارشناسی  رشته حقوق
 1. نقش ارث در بزهکاری (۱۳۹۷/۰۸/۱۳)

 

 • مقاله سطح دکتری  رشته حقوق

 

 


موضوع تحقیق رشته حقوق-موضوع جدید کار تحقیقی۱و۲-سمینار رشته حقوق-موضوعات رساله حقوق-موضوع حقوقی-موضوع پایان نامه حقوق-حقوق خانواده-موضوعات حقوقی برای تحقیق-موضوعات حقوقی جدید-انتخاب موضوع تحقیق رشته حقوق-انتخاب موضوع کار تحقیقی حقوق-موضوعات حقوقی سال ۱۳۹۷-موضوع جدید حقوق خصوصی-موضوع جدید حقوق تجارت-

فهرست موضوعات کار تحقیقی رشته حقوق سال ۱۳۹۸

موضوعات جدید رشته حقوق سال 1398
موضوعات جدید رشته حقوق سال ۱۳۹۸

یک دیدگاه برای “موضوعات جدید رشته حقوق؛ تحقیق،مقاله،پایان نامه،رساله رشته حقوق ۱۳۹۷”

پیام بگذارید

3 + هفت =