جهت ثبت سفارش در انجام پروژه جاوا از طریق منوی ثبت سفارش اقدام نمائید

 

تدریس حل تمرین جاوا در محیط نت بینز

نمونه تمرینان جاوا:

رشته: متدی بنویسید که یک رشته را دریافت کند و تعداد “xx” ها را بشمارد. به مثالهای زیر توجه کنید.

cntXX(“abcxx”)→۱
cntXX(“xxx”)→۲
cntXX(“xxxx”)→۳

  1. رشته: متدی بنویسید که دو رشته را بگیرد و مشخص کند اندازه ی طولانیترین رشته ی مشترک بین آنها چقدر است؟ متد شما باید به بزرگ و کوچک بودن حروف حساس باشد. به مثالهای زیر توجه کنید.
خروجی رشته ی دوم رشته ی اول
۴ salam Moalam
۱ khooobi Bigest
۲ alimohammad esmaeil
  1. رشته: متدی بنویسید که اسم و شماره دانشجویی دانشجو (یک عدد ۱۰ رقمی) را بگیرد و یک شناسه ایمیل مناسب برای کاربر تولید کند. شناسه­ی ایمیل شامل دو حرف اول اسم دانشجو، علامت _، سه حرف اول نام خانوادگی دانشجو و دو حرف اول شماره دانشجویی (سال ورود دانشجو) است. به مثالهای زیر توجه کنید.
نام و نام خانوادگی دانشجو شماره دانشجویی خروجی
Ali Ahmadi ۹۵۴۴۳۲۱۲۳۴ Al_Ahm95
MojtabaKabiri ۹۴۷۵۶۱۲۳۰۴ Mo_Kab94
Zahra Rahimi ۹۵۴۴۳۲۱۳۸ Za_Rah95
  1. رشته: متدی بنویسید که دو رشته را دریافت کند و تمام دو حرفیهایی که حرف اول آن یکی از حروف رشته ی اول و حرف دوم یکی از حروف رشته ی دوم است را تولید و چاپ کند. دقت کنید که دوحرفیهای تکراری را دوباره چاپ نکنید. به مثالهای زیر توجه کنید.
خروجی رشته ی دوم رشته ی اول
AE AF AG AH BE BF BG BH CE CF CG CH DE DF DG DH EFGH ABCD
    Mini
AA AB CA CB DA DB ABBA ACDC
  1. رشته: متدی بنویسید که یک رشته را بگیرد و در مقابل یک عدد طبیعی را برگرداند.هر کدام از حروف را به یک عدد که معادل ترتیب القبایی آن حرف است تبدیل کنید و اعداد حاصل را جمع بزنید. به عنوان مثال، معادل “ABCDEfg” با ۱+۲+۳+۴+۵+۶+۷=۲۸ برابر است.
  2. رشته: متدی بنویسیدکه یک رشته را بگیرد و بزرگترین عدد موجود در آنرا برگرداند. به مثالهای زیر توجه کنید.
خروجی ورودی
۴۵ hello23 delete 11 a45bs
۹ Kab9k4
۰ Ali Ahmadi
  1. بازی فکری: در این بازی شما یک رشته ی تصادفی چهار حرفی را تولید می کنید (مثل heat) و از کاربر می خواهید که کلمه را حدس بزند. برنامه حدس کاربر را با رشته تصادفی مقایسه می کند و بر اساس آن به کاربر گزارش می دهد. اگر فرض کنیم که حدس کاربر fast باشد برنامه خروجی *o*+ را چاپ می کند. معنای اولین * از سمت چپ این است که حدس کاربر (یعنی f) در کلمه وجود ندارد. معنای o این است که حدس کاربر (یعنی a) در کلمه وجود دارد اما در محل دوم نیست. معنای * این است که حدس کاربر (یعنی s) در کلمه وجود ندارد. معنای + نیز این است که حدس کاربر (یعنی t) وجود دارد و محل آن نیز درست است. هر کاربر بیست بار فرصت دارد تا کلمه را حدس بزند.
  2. رشته: بعضی کلمات و رشته ها را می توان با جابجایی حروف به همدیگر تبدیل کرد. به عنوان مثال، رشته های “parliament” و “partial men” از حروف مشابهی تشکیل شده اند. متدی بنویسید که دو رشته را به عنوان ورودی بپذیرد و مشخص کند که آیا می توان با جابجایی حروف آنها را به همدیگر تبدیل کرد. برنامه ی شما باید به حروف بزرگ و کوچک حساس نباشد و انواع فاصله را در نظر نگیرد.
  3. رمزگذاری رشته:برنامه ای بنویسید که یک رشته را از ورودی بگیرد و آن را با استفاده از تبدیل جایگشت ۳ رمز کند. در این تبدیل هر کاراکتر را با سه کاراکتر بعد از آن جابجا کنید. مثلا a با d عوض می شود. یا کلمه ی minimum به plqlpxp تبدیل می شود. سپس، متدی بنویسید که رشته ی رمز شده را رمز گشایی کند.
  4. رشته: برنامه ای بنویسید که یک رشته از ورودی بگیرد. حال اگر رشته شامل حروف تکراری یا کاراکترهای غیر حرفی مثل رقم و – و # باشد، تا هنگامی که کاربر رشته را به طور صحیح وارد نکند دوباره رشته را از کاربر دریافت کند.
  5. رشته: متدی بنویسید که یک رشته را دریافت کند و تعداد تمام کاراکترهایی که سه بار پشت سرهم تکرار شده­اند را برگرداند.
خروجی ورودی
۱ abcXXXabc
۳ xxxabyyyycd
۰ a

 

 

____________________________________________________________________________________
لطفا موضوع و در خواست خود را از طریق منوی ثبت سفارش برای ما ارسال نمایید،طی چند ساعت آینده پاسخ و راهنمایی برای شما ارسال خواهد شد
توجه نمائید که پروژه شما توسط متخصصین  مجرب و خبره در رشته و گرایش شما بررسی، و راهنمایی های  لازم به پست الکترونیکی شما ارسال خواهد شد.

◾ارتباط مستقیم با کارشناس: برقرار
◾آموزش انجام پروژه:برقرار

با احترام، مهندس موسوی | مدیریت تیم سایت رسمی دانشجو

پیام بگذارید

هفده − 11 =