جهت ثبت سفارش در رشته ی شیلات از طریق منوی ثبت سفارش اقدام نمائید

 

انجام پروژه های دانشجویی شیلات-آموزش

کمک به گرد آوری داده ها در انجام پروژه های شیلات

ارائه خدمات و زمینه کاری:

خدمات انجام آزمایشات شیلات

مشاوره در کلیه پروژه های دانشجویی | کارشناسی | کارشناسی ارشد | دکتری

مشاوره درانجام پروژه گرایش تکثیر و پرورش آبزیان

مشاوره انجام پروژه مقطع دکتری

_______________________________________________________________________________

نمونه ای از پروژه ها:

اثرات درجه حرارت آب و میزان تغذیه بر شاخص های رشد, تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی جوان بنی Mesopotamichthys sharpeyi

اثرات تغذیه ای جایگزینی روغن ماهی با روغن کلزا بر شاخص های رشد، تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهیان جوان کپور معمولی، Cyprinus carpio

– اثرات دفعات غذادهی و درجه حرارت آب بر شاخص های رشد, تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی جوان بنی

-و…

________________________________________________________________________________
لطفا موضوع و در خواست خود را از طریق منویثبت سفارش برای ما ایمیل نمایید،طی چند ساعت آینده پاسخ و راهنمایی برای شما ارسال خواهد شد
توجه نمائید که پروژه شما توسط کارشناسان مجرب و خبره در رشته و گرایش شما بررسی، و راهنمایی های لازم به پست الکترونیکی شما ارسال خواهد شد.

◾ارتباط مستقیم با کارشناس: برقرار
◾آموزش انجام پروژه: برقرار

 

 

پیام بگذارید

15 − 8 =